دسته بندی

دوستان

لیون در فرانسه

قبل از سفر به لیون در فرانسه تصمیم داشتم باتوجه به محدودیت زمانی به این شهر نرم.نقشه بعدی ای که داشتم این بود که بعد از پاریس مستقیم به سمت ژنو در سوییس برم.

هفته اول در مسکو

لحظه ای که برای اولین بار به میدان سرخ وارد شدم هیچوقت از خاطرم نمیره.پله های مترو رو بالا میومدم و تو یه روز بارونی نگاهم به یک عمارت بزرگ قرمز رنگ افتاد.

ذول و جزیره پنانگ

بعد از میزبانی ذول از من در جزیره پنانگ مالزی ازش قول گرفتم که به تهران بیاد و بقولش عمل کرد

دور دنیا با امید غلامعلی پور

این بار به خونه امید غلامعلی پور رفتم تا راجع به سفرهاش برام بگه. از مدت ها قبل تصمیم ملاقات با امید رو داشتم تا درمورد سفرهای آیندم از تجربیاتش استفاده کنم و سرانجام امید من رو به خونه اش دعوت کرد. امید شخصیت جالبی داره، شاید این