پروژه ها

برای نمایش هر اثر بر روی آن کلیک کنید

همسایگانت را مانند خودت دوست بدار

همسایگانت را مانند خودت دوست بدار

این پروژه صرفا به منظور گسترش صلح در سراسر جهان است و هیچ پیامد سیاسی ندارد؛ به طور خلاصه این را بیان میکند که همه ما جدای گرایش های دینی، سیاسی و مذهبی انسان هستیم و باید با یکدیگر در صلح باشیم

تبادل فرهنگ در تمامی نقاط جهان

تبادل فرهنگ در تمامی نقاط جهان

در این پروژه علاوه بر تبادل فرهنگ ایرانی ها با مردم کشورهای مختلف و همینطور آشنا کردن آن ها با سبک زندگی پارس ها،محل اقامت یکدیگر را بطور رایگان با یکدیگر به اشتراک میگذاریم و تلاش داریم تا این فرهنگ بین مردم علاقمند نیز رواج پیدا کند.