مرور برچسب

سرپل ذهاب

کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه

این ویدئو شامل كمك های مردمی به مناطق زلزله زده غرب ایران از توابع سرپل ذهاب استان كرمانشاه است كه بصورت نقدی و غیر نقدی شما مردم عزیز كه فقط در یك روز جمع آوری شد كه با نمایندگی ما این امر امکان پذیر شد