مرور برچسب

قبرستان مسکو

آرامگاه نووودویچی روسیه

صومعه نووودویچی در قسمت جنوب غرب رودخانه مسکو قرار داره که اگه از دور نگاه کنید 16 گنبد طلایی داخل قبرستان میبینید. این قبرستان در سال 1524 به دستور پرنس واسیلی ساخته شد.