مرور برچسب

مسکو

آرامگاه نووودویچی روسیه

صومعه نووودویچی در قسمت جنوب غرب رودخانه مسکو قرار داره که اگه از دور نگاه کنید 16 گنبد طلایی داخل قبرستان میبینید. این قبرستان در سال 1524 به دستور پرنس واسیلی ساخته شد.

هفته اول در مسکو

لحظه ای که برای اولین بار به میدان سرخ وارد شدم هیچوقت از خاطرم نمیره.پله های مترو رو بالا میومدم و تو یه روز بارونی نگاهم به یک عمارت بزرگ قرمز رنگ افتاد.