مرور برچسب

هیچهایک

هیچهایک در روسیه

راستش هیچهایک در روسيه تجربه بي نظيري بود،شايد در هر كشور ديگه اي كه اين كارو انجام دادم به اندازه اين دلچسب نبود